Tải mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường Word

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường là mẫu giấy khen được dùng cho dịp khen thưởng giáo viên có thành tích xuất sắc trong giảng dạy. Mẫu giấy này thường được hiệu trưởng chứng nhận, ghi rõ ngày, tháng năm cùng thành tích giáo viên nhận được. Sau đây, bạn hãy xem qua mẫu giấy này và clich để tải ngay phía dưới nhé.

Mẫu giấy khen chứng nhận dành cho giáo viên dạy giỏi cấp trường

Những thông tin cơ bản trên mẫu giấy chứng nhận giáo viên giỏi có bao gồm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ……………….

CHỨNG NHẬN

Đồng chí: ………………………………………..

Giáo viên môn: ………………………………………………………

Đạt danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp trường”

Năm học 20…. – 20…..

……….., ngày….tháng…năm…..

HIỆU TRƯỞNG

QĐ số …….. QĐ-………… ngày …../……../……..

Chứng nhận số: ……

 

BẠN CÓ THỂ TẢI FILE WORD MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CHO GIÁO VIÊN DẠY GIỎI DƯỚI ĐÂY

LINK TẢI