Thư viện thiết kế standee (inansackim)

Standee luôn là công cụ hữu ích để mọi doanh nghiệp quảng bá sản phẩm thương hiệu của mình. Nhiều khách hàng tìm đến in ấn Sắc Kim thường không có mẫu standee và thường nhờ chúng tôi thiết kế. Hơn 80% trong số đó vẫn chưa có ý tưởng làm standee.

Để giải quyết tình trạng đó, sau đây chúng tôi xin gửi đến bạn thư viện thiết kế standee do nhân viên Sắc Kim thực hiện trong thời gian vừa qua.

Bạn có thể xem thêm:

Standee là gì? làm standee giá rẻ, chất lượng ở đâu?

Standee để làm gì? kích thước chuẩn standee là bao nhiêu?

Mẫu thiết kế standee - block c1

Mẫu thiết kế standee – block c1

Mẫu thiết kế standee - block c2

Mẫu thiết kế standee – block c2

Mẫu thiết kế standee - block c3

Mẫu thiết kế standee – block c3

Mẫu thiết kế standee - block c4

Mẫu thiết kế standee – block c4

Mẫu thiết kế standee - block c5

Mẫu thiết kế standee – block c5

Mẫu thiết kế standee - block c6

Mẫu thiết kế standee – block c6

Mẫu thiết kế standee - block c7

Mẫu thiết kế standee – block c7

Mẫu thiết kế standee - block c8

Mẫu thiết kế standee – block c8

Mẫu thiết kế standee - block c9

Mẫu thiết kế standee – block c9

Mẫu thiết kế standee - block c10

Mẫu thiết kế standee – block c10

Mẫu thiết kế standee - block c11

Mẫu thiết kế standee – block c11

Mẫu thiết kế standee - block nd1

Mẫu thiết kế standee – block nd1

Mẫu thiết kế standee - block nd2

Mẫu thiết kế standee – block nd2

Mẫu thiết kế standee - block nd4

Mẫu thiết kế standee – block nd4

Mẫu thiết kế standee - block nd5

Mẫu thiết kế standee – block nd5

Mẫu thiết kế standee - block nd6

Mẫu thiết kế standee – block nd6