Macro Corel tính giá cho nhà in offset

Chào các bạn sau một thời gian hoạt động in offset, trải qua các bài toán tính giá khi bình file. Nay tôi thực hiện tool này tích hợp vào Corel để tính giá nhanh hơn.

Sau khi đã bình file trên khổ giấy in chúng ta sẽ có số lượng giấy và số con sản phẩm khi in ra. Từ cơ sở dữ liệu được cung cấp các bạn có thể tính giá trong vòng chưa đến 1s. Chỉ cần nhập đủ các thông tin cần thiết.

Chương trình tính giá

Macro tích hợp vào Corel để tính giá nhanh hơn.

Link tải chương trình

Cách cài đặt và hướng dẫn.