Macro Corel tính giá cho nhà in offset

Chào các bạn sau một thời gian hoạt động in offset, trải qua các bài toán tính giá khi bình file. Nay tôi thực hiện tool này tích hợp vào Corel để tính giá nhanh hơn.

Sau khi đã bình file trên khổ giấy in chúng ta sẽ có số lượng giấy và số con sản phẩm khi in ra. Từ cơ sở dữ liệu được cung cấp các bạn có thể tính giá trong vòng chưa đến 1s. Chỉ cần nhập đủ các thông tin cần thiết.

Chương trình tính giá

Macro tích hợp vào Corel để tính giá nhanh hơn.

Link tải chương trình

Cách cài đặt và hướng dẫn.

KH thường nghe các loại khổ giấy như A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7…nhưng không biết kích thước bao nhiêu. Xem bài sau để biết nhé
Có lẽ ấn phẩm là gì đã không còn xa là với chúng ta. Nhờ có ấn phẩm mà con người có thêm thông tin và tri thức mới trong cuộc sống