Thư viện 50+ mẫu thiết kế background tuyệt đẹp (kèm link tải)

Khi thiết kế băng rôn, poster, backdrop, 1 yếu tố không thể thiếu là bản thiết kế phải có background đẹp. Hoặc bạn đang cần làm power point chẳng hạn và đang muốn kiếm background cho slide của mình. Hãy xem qua các mẫu thiết kế background tuyển chọn được in Sắc Kim chia sẽ sau đây nhé.

Các mẫu background đơn giản dưới đây sẽ mang phong cách tự nhiên hài hòa, bạn có thể ứng dụng chúng trong nhiều nhu cầu khác của cuộc sống.

Nên xem:

Nếu cần file gốc, hãy vào link tải tại đây. Sau đây là những file in background có thể bạn sẽ cần.

Các mẫu backdrop đám cưới đẹp

Mẫu thiết kế background đẹp 1

background cho màn hình máy tính đẹp

Mẫu thiết kế background đẹp 2

Backdrop đẹp

Mẫu thiết kế background đẹp 3

Nền backdrop đẹp

Mẫu thiết kế background đẹp 4

background cho chương trình sự kiện

Mẫu thiết kế background đẹp 5

mẫu backdrop hội nghị

Mẫu thiết kế background đẹp 6

backdrop sự kiện đẹp

Mẫu thiết kế background đẹp 7

thiết kế backdrop sự kiện

Mẫu thiết kế background đẹp 8

Mẫu thiết kế background đẹp 9

Mẫu thiết kế background đẹp 9

backdrop tiệc cuối năm

Mẫu thiết kế background đẹp 10

Mẫu thiết kế background đẹp 11

Mẫu thiết kế background đẹp 11

Mẫu thiết kế background đẹp 12

Mẫu thiết kế background đẹp 12

Mẫu thiết kế background đẹp 13

Mẫu thiết kế background đẹp 13

Mẫu thiết kế background đẹp 14

Mẫu thiết kế background đẹp 14

Mẫu thiết kế background đẹp 15

Mẫu thiết kế background đẹp 15

Mẫu thiết kế background đẹp 16

Mẫu thiết kế background đẹp 16

Mẫu thiết kế background đẹp 17

Mẫu thiết kế background đẹp 17

Mẫu thiết kế background đẹp 18

Mẫu thiết kế background đẹp 18

Mẫu thiết kế background đẹp 19

Mẫu thiết kế background đẹp 19

Mẫu thiết kế background đẹp 20

Mẫu thiết kế background đẹp 20

Mẫu thiết kế background đẹp 21

Mẫu thiết kế background đẹp 21

Mẫu thiết kế background đẹp 22

Mẫu thiết kế background đẹp 22

Mẫu thiết kế background đẹp 23

Mẫu thiết kế background đẹp 23

Mẫu thiết kế background đẹp 24

Mẫu thiết kế background đẹp 24

Mẫu thiết kế background đẹp 25

Mẫu thiết kế background đẹp 25

Mẫu thiết kế background đẹp 26

Mẫu thiết kế background đẹp 26

Sắc Kim – giải pháp thiết kế, in ấn cho hàng ngàn doanh nghiệp tại TPHCM