20+ mẫu thiết kế standee đẹp thích hợp dùng in ấn

Standee luôn là công cụ hữu ích để mọi doanh nghiệp quảng bá sản phẩm thương hiệu của mình. Nhiều khách hàng tìm đến in ấn Sắc Kim thường không có mẫu in standee và thường nhờ chúng tôi thiết kế. Hơn 80% trong số đó vẫn chưa có ý tưởng thiết kế standee.

Để giải quyết tình trạng đó, sau đây chúng tôi xin gửi đến bạn thư viện thiết kế standee do nhân viên Sắc Kim thực hiện trong thời gian vừa qua.

 

Download mẫu standee đẹp

Mẫu thiết kế standee – block c1

Các mẫu standee đẹp

Mẫu thiết kế standee – block c2

Nền standee đẹp

Mẫu thiết kế standee – block c3

Background standee

Mẫu thiết kế standee – block c4

Các mẫu thiết kế standee

Mẫu thiết kế standee – block c5

Mẫu standee tuyển dụng

Mẫu thiết kế standee – block c6

Tài Mẫu standee

Mẫu thiết kế standee – block c7

standee tuyển dụng

Mẫu thiết kế standee – block c8

Mẫu thiết kế standee - block c9

Mẫu thiết kế standee – block c9

standee quảng cáo

Mẫu thiết kế standee – block c10

các mẫu standee đẹp

Mẫu thiết kế standee – block c11

mẫu standee tuyển dụng

Mẫu thiết kế standee – block nd1

các mẫu standee đẹp

Mẫu thiết kế standee – block nd2

Mẫu thiết kế standee - block nd4

Mẫu thiết kế standee – block nd4

Mẫu thiết kế standee - block nd5

Mẫu thiết kế standee – block nd5

Mẫu thiết kế standee - block nd6

Mẫu thiết kế standee – block nd6