Top 10+ mẫu giấy khen giáo viên đẹp, đơn giản, ấn tượng

Hiện nay, trong các dịp tổng kết cuối năm tại các trường học, trung tâm dạy học thường có khen tặng dành cho những giáo viên có thành tích xuất sắc. Sau đây, Sắc Kim sẽ gửi đến bạn các mẫu giấy khen giáo viên đẹp để bạn tham khảo nhé.

Mẫu giấy khen giáo viên đẹp 01

Mẫu giấy khen giáo viên đẹp 01

Mẫu giấy khen giáo viên đẹp 02

Mẫu giấy khen giáo viên đẹp 02

Mẫu giấy khen giáo viên đẹp 03

Mẫu giấy khen giáo viên đẹp 03

Mẫu giấy khen giáo viên đẹp 04

Mẫu giấy khen giáo viên đẹp 04

Mẫu giấy khen giáo viên đẹp 05

Mẫu giấy khen giáo viên đẹp 05

Mẫu giấy khen giáo viên đẹp 06

Mẫu giấy khen giáo viên đẹp 06

Mẫu giấy khen giáo viên đẹp 07

Mẫu giấy khen giáo viên đẹp 07

Mẫu giấy khen giáo viên đẹp 08

Mẫu giấy khen giáo viên đẹp 08

Mẫu giấy khen giáo viên đẹp 09

Mẫu giấy khen giáo viên đẹp 09

Mẫu giấy khen giáo viên đẹp 10

Mẫu giấy khen giáo viên đẹp 10

Link tải: https://drive.google.com/drive/folders/1Xkgg5DeMzDCIR2Ke5OOC1z2IPgyeZW4d

Lời kết

Trên đây là các mẫu giấy khen giáo viên đẹp. Nếu bạn đang có nhu cầu đặt in các mẫu giấy khen này, xin vui lòng liên hệ công ty Sắc Kim theo hotline: 0987 191 183 nhé.