Top 5 mẫu giấy khen của UBND xã, phường đẹp, đơn giản

Hiện nay, trong nhiều hoạt động tổng kết, trao thưởng ở cấp phường xã cần tới nhiều loại giấy khen khác nhau. Hãy tham khảo qua các mẫu giấy khen của UBND xã, phường sau đây nhé.

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 01

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 01

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 02

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 02

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 03

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 03

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 04

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 04

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 05

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 05

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 06

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 06

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 07

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 07

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 08

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 08

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 09

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 09

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 10

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 10

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 11

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 11

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 12

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 12

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 13

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 13

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 14

Mẫu giấy khen của UBND xã, phường 14

Link tải: https://drive.google.com/drive/folders/1cB15ToFJAvj34y2xxIkoqtQfYWVJX6Tx

Trên đây là các mẫu giấy khen của UBND xã, phường. Nếu bạn đang có nhu cầu đặt in các mẫu giấy khen này, xin vui lòng liên hệ Sắc Kim theo hotline: 0987 191 183 nhé.