Top 10+ mẫu name card cho thuê xe đơn giản, đẹp, ấn tượng

Với sự phát triển của đường cao tốc và nhu cầu đi lại băng xe ô tô của khách hàng ngày càng nhiều, dịch vụ cho thuê xe du lịch ngày càng tăng. Từ đó, việc quảng bá cho các dịch vụ thuê xe cũng được thực hiện ngày càng nhiều.

Và 1 trong những cách quảng bá các cơ sở cho thuê xe thường làm là in mẫu name card cho thuê xe đến cho khách hàng. Sau đây, bạn hãy theo dõi qua các mẫu card visit cho thuê xe du lịch sau đây nhé.

Top các mẫu name card cho thuê xe đẹp, đơn giản, ấn tượng

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 01

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 01

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 02

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 02

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 03

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 03

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 04

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 04

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 05

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 05

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 06

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 06

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 07

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 07

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 08

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 08

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 09

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 09

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 10

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 10

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 11

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 11

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 12

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 12

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 13

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 13

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 14

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 14

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 15

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 15

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 16

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 16

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 17

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 17

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 18

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 18

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 19

Mẫu name card cho thuê xe du lịch 19

Tổng kết

Trên đây là các mẫu name card cho thuê xe du lịch đẹp. Nếu bạn có nhu cầu thiết kế, đặt in các mẫu các visit này, hãy liên hệ chúng tôi theo hotline: 0987 191 183 nhé.