Top 5+ mẫu giấy khen người tốt việc tốt đơn giản, đẹp

Để trao thưởng cho các cá nhân có thành tích tốt, UBND, xã, phường thường trao tặng cho các cá nhân người tốt việc tốt tấm giấy khen để khích lệ tinh thần của họ. Sau đây, công ty Sắc Kim xin gửi đến bạn một số mẫu giấy khen người tốt việc tốt hiện nay nhé.

Mẫu giấy khen người tốt việc tốt 01

Mẫu giấy khen người tốt việc tốt 01

Mẫu giấy khen người tốt việc tốt 02

Mẫu giấy khen người tốt việc tốt 02

Mẫu giấy khen người tốt việc tốt 03

Mẫu giấy khen người tốt việc tốt 03

Mẫu giấy khen người tốt việc tốt 04

Mẫu giấy khen người tốt việc tốt 04

Mẫu giấy khen người tốt việc tốt 05

Mẫu giấy khen người tốt việc tốt 05

Mẫu giấy khen người tốt việc tốt 06

Mẫu giấy khen người tốt việc tốt 06