Top 5 mẫu giấy khen giỏi việc nước, đảm việc nhà ấn tượng

Hiện nay, khi trao tặng cho các cá nhân có thành tích tốt trong việc nước, việc nhà thì các tổ chức thường trao tặng họ các mẫu giấy khen giỏi việc nước, đảm việc nhà. Sau đây, Sắc Kim xin chia sẻ đến quý bạn đọc những mẫu bằng khen giỏi việc nước, đảm việc nhà nhé.

mẫu giấy khen giỏi việc nước đảm việc nhà 01

mẫu giấy khen giỏi việc nước đảm việc nhà 01

mẫu giấy khen giỏi việc nước đảm việc nhà 02

mẫu giấy khen giỏi việc nước đảm việc nhà 02

mẫu giấy khen giỏi việc nước đảm việc nhà 03

mẫu giấy khen giỏi việc nước đảm việc nhà 03

mẫu giấy khen giỏi việc nước đảm việc nhà 04

mẫu giấy khen giỏi việc nước đảm việc nhà 04

mẫu giấy khen giỏi việc nước đảm việc nhà 05

mẫu giấy khen giỏi việc nước đảm việc nhà 05

Trên đây là các mẫu giấy khen giỏi việc nước đảm việc nhà, nếu bạn có nhu cầu đặt in các mẫu giấy khen này, xin vui lòng liên hệ công ty Sắc Kim theo số: 0987 191 183 để đặt hàng nhé.